X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

درس ریاضی سال ششم - ❀★مـــتفــاوت هــــا★❀
آدم باید متفاوت باشه
 
نظرسنجی
چگونه وبلاگم را پیدا کردید؟
نظرسنجی
تغییر مورد نظر شما چیست؟
پیوندها
نویسندگان
آمار
تعداد با معرفتا : 44025
http://cafe-webniaz.ir/abzar/mouse/cursor/122.png


منو بخون

سلام دوست عزیزم. خوش اومدی به وبلاگ خودت. اینجا هرکاری خواستی بکن و فقط سه چیز را رعایت کن: 1_ به قوانین احترام بزار 2_ نظر یادت نره 3_ تو نظرسنجی ها و فعالیت ها شرکت کن خوب حالا هر جا خواستی برو. خداحافظ §§§§§♫►♪ $

به وبلاگ من خوش امدید.امیدوارم ازاین وبلاگ خوشتون بیاد.انتقادات وپیشنهاداتونو برای من بصورت کامنت بزارید.

یه کامنت بده تا ببینم با معرفتی یا نه؟

 
درس ریاضی سال ششم
1- عددهای کسری وعددهای مخلوط دونمایش مختلف از یک عدد هستند. برای نوشتن یک کسر بزرگ تر از واحد به
صورت عدد مخلوط باید تعداد واحدها را تشخیص دهیم وکسری از واحد را نیز تعیین کنیم.
2- هر نقطه روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد.
پس هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.
3- برای مقایسه ی کسر هایی با مخرج های نابرابر، بهتراست از کسرهای مساوی با مخرج های برابر استفاده کنیم. امّا مخرج مشترک دو کسر را چگونه پیدا می کنیم؟
جواب: مخرج ها را درهم ضرب می کنیم ولی می توانیم به مخرجی که از مخرج دیگر بزرگ تر است نگاه کنیم و آن را ضرب درعدهایی بکنیم تا حاصل ضربش با مخرج دیگر بخش پذیر شود،ولی اگر در بعضی از ضرب ها حاصل ضرب ها جواب ضرب دو مخرج می شود، دیگر آن ها را ضرب در عدد دیگری نمی کنیم.
4- برای جمع و تفریق عدد های مخلوط، ابتدا قسمت های صحیح را با هم و قسمت های کسری را با هم جمع یا از هم کم کنید. سپس حاصل این دو قسمت را با هم جمع کنید تا پاسخ عبارت به دست آید. در پایان جواب را تا جایی که ممکن است، ساده کنید.

5- برای محاسبه ی تقسیم دو کسر با مخرج غیر مساوی ابتدا آن ها را باهم جمع می کنیم. چون مخرج ها برابر است،

می توانیم صورت هارا برهم تقسیم کنیم. جواب به دست آمده رامی توانیم به ضرب دو کسر تبدیل کنیم. با توجّه به تساوی بالا توضیح دهید که چگونه تقسیم کسرها را به ضرب دو کسر تبدیل می کنیم.

6- برای این که طول هر چیز اندازه ی معیّنی داشته باشد و برای همه شناخته شده باشد، واحدهای استاندارد را به کار
می بریم. واحد استاندارد اندازه گیری طول، متر است. اگر متر را به 100 قسمت مساوی تقسیم کنیم، به هر کدام  از این قسمت ها، سانتی متر می گوییم. برای دقیق تر تر شدن اندازه گیری ها واحد سانتی متر را به 10 قسمت مساوی تقسیم
می کنیم. به هرکدام از این قسمت ها، میلی متر می گوییم. طول های خیلی زیاد را با واحد بزرگ تری به نام کیلومتر
اندازه می گیریم. هر کیلومتر بابر 1000 متراست.
7- هر کدام از ابزارهای اندازه گیری مانند خط کش، متر خیّاطی یا فلزّی، کیلومتر شمار و.... اندازه گیری بعضی از طول ها مناسب اند. برای اندازه گیری هر طول علاوه بر آنکه باید ابزار مناسب تشخیص دهیم، واحد مناسبی را نیز انتخاب کنیم. همچنین باید بتوانیم درصورت نیاز واحدها را به یک دیگر تبدیل کنیم.
توضیح:
1 متر:  100 سانتی متر
1 سانتی متر: 10 میلی متر
100 سانتی متر: 1000 میلی متر
1 کیلومتر:   1000متر
1 هکتار:     10000  متر مربّع
1 کیلومتر مربّع: 10 هکتار
1 کیلومتر مربّع: 1000000
1 کیلومتر مربّع: 10000000000 سانتی مترمربّع
8- فاصله ی بین دو نقطه، طول پاره خطّی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.
9- کوتاه ترین فاصه ی هر نقطه تا یک خط، خطّ عمود است. با کمک گونیا می توانیم از یک نقطه بر یک خط، خطّ عمود رسم کرده، سپس طول آن را اندازه می گیریم.
توضیح:
10- به هردو زاویه ای که مجموع آن ها 90 درجه باشد،دو زاویه ی «متمّم» می گویند.
11- به هردو زاویه ای که مجموع آن ها 180 درجه باشد،دوزاویه ی«مکمّل» می گویند.
12- برای مقایسه و اندازه گیری زاویه ها نیز به واحداندازه گیری نیاز داریم. هر زاویه ای می تواند واحد اندازه گیری باشد.
13- برای این که هرزاویه اندازه ی معیّنی داشته باشد و بای همه شناخته شده باشد، از واحد استاندارد استفاده می کنیم. یکی از این واحدهای اندازه گیری زاویه، درجه است.
در گذشته های دور ستاره شناسان، یک دایره ی کامل را 360 درجه در نظر گرفتند. بنابراین یک درجه 1، 360 دایره ی کامل است. دلیل انتخاب عدد 360 این بود که اگر از روی کره ی زمین به دو طرف کره ی خورشید نگاه کنیم، این زاویه ی باز شده یک درجه است. یعنی اگر 360 تا خورشید را کنار هم قرار دهیم، یک دور کامل زده می شود.
بنابراین یک درجه مقدار زاویه ای است که راس آن روی کره ی زمین است که در دو طرف خورشید قرار می گیرند.
14- برای اندازه گیری زاویه ها از نقّاله استفاده می کنیم.
15- در زندگی روز مرّه و متناسب با موضوع هایی که با
آن ها سرو کار داریم، به جای مقدارهای واقعی و دقیق،
عدد های تقریبی را به کار می بریم.  
16- هر کدام از ابزارهای اندازه گیری تا حدّی می توانند عددهای دقیق را بیان کنند. برای نمونه دقّت خط کشی که فقط واحدهای سانتی متر را دارد، 1 سانتی متر است.
یعنی این خط کش کمتراز یک سانتی متر را مشخّص
نمی کند.
 17- همان طور که می دانید، اندازه گیری را با تقریب های
متفاوتی انجام می دهیم. برای بیان تقریب مورد نظرازعبارت «با تقریب کمتر از...» استفاده می کنیم و به جای، جای خالی عددهایی را مانند 10، 100، 1000 و یا دهم، صدم و هزارم می نویسیم. برای مثال وقتی می گوییم با تقریب کمتر از 10 یعنی رقم های مرتبه های کمتر از دهگان ارزش زیادی ندارند و نیازی به بیان آن ها نیست. به این ترتیب رقم های یکان، دهم، صدم، هزارم و ... را حذف می کنیم و به جای آن ها صفر می گذاریم. به این روش تقریب زدن،
«قطع کردن» می گویند.
توضیح:
18- وقتی می گوییم تقسیم را تا یک رقم اعشار ادامه دهید،
یعنی با تقریب کمتر از«1/0» به دست آورید.
19- وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید،
یعنی با تقریب کمتر از «01/0»به دست آورید .
20- برای این که در استفاده از عددهای تقریبی خطای کمتری داشته باشیم، از روش گرد کردن استفاده می کنیم. در این روش با توجّه به تقریب مورد نظر، عدد تقریبی ای را انتخاب می کنیم که به مقدار واقعی نزدیک تر باشد. برای مثال مقدار عدد تقریبی 371 به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از 100  برابر 400 می شود، چون اگر ما از صدگان یا همان 7 یکی بگیریم و به 3 بدهیم و بقیّه ی عددها همچنین 7 را صفر کنیم، عدد ما 400 می شود.
توضیح:
21- در عدد هایی که از ما خواسته شده است آن عدد را با تقریب کمتر از... قطع کنیم، می بایست ما به عددی را که کنار آن کمتر از... می باشد نگاه کنیم و آن عدد و بقیّه ی عددها را به جزآن عددی که قبل از آن کمتر از... است را تبدیل به صفرمی کنیم. مانند:
                000/572:820/823  با تقریب کمتر از 10
 22- در عدد هایی که از ما خواسته شده است آن عدد را با تقریب کمتر از... گرد کنیم، می بایست ما به عددی را که کنار آن کمتر از... می باشد نگاه کنیم و اگر آن عدد از 5 تا 9 بود ما از آن یکی می گیریم و به رقم قبلی اضافه می کنیم و بعد تمام عدد ها به جز عددی که قبل از آن کمتر از... باشد، تبدیل به صفر می شود. مانند:
                        00/89:230/229 با تقریب کمتر از 1
 امّا اگر عدد ما از 0 تا 4 بود عدد قبلی هیچ تغییری نمی کند و فقط عدد های بعد از کمتر از... تبدیل به صفر می شوند. مانند:
                           00/32 :29/32 با تقریب کمتر از 1
23- همان طور که می دانید پاسخ محاسبه های واقعی با پاسخ تقریبی فرق دارد. این تفاوت ها در اندازه گیری های        مختلف مثل اندازه گیری طول نیز خود را نشان می دهد.
24- بهتر است قبل از انجام عملیّات، پاسخ خود را تقریب بزنید. در صورتی که پاسخ عملیّات شما با عدد تقریبی به دست آمده فاصله ی زیادی داشته باشد، بهتر است دوباره راه حلّ خود را بررسی کنید تا دلیل این اختلاف و اشتباه خود را بیابید.
25- روش گرد کردن، پاسخ را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند و خطای محاسبه راکاهش می دهد.
26- در انجام محاسبه های تقریبی باید مراقب بود که مقدار خطاهای استفاده از عدد های تقریبی روی هم جمع نشود و فاصله ی عدد حاصل از مقدار واقعی اش زیاد نشود.
27- اگر ترتیب انجام عملیّات با پرانتز مشخّص نشده بود، ابتدا باید ضرب ها و تقسیم ها، سپس جمع ها و تفریق ها را از چپ به راست انجام دهیم.  
                                                       

نظرات (6)
شنبه 19 مهر 1393 ساعت 09:25 ب.ظ
ریاضی هاشو خوندم، کمکم کرد.
من خودم ششمم.
یه نگاهی به وبلاگت انداختم و بعد دیگه فهمیدم خیلی متفاوته.
امتیاز تو به پست: 7 4
پاسخ:
ممنونم.
تو درسات موفق باشی.
پنج‌شنبه 1 آبان 1393 ساعت 08:36 ب.ظ
اقای شکوهی گریه کن گریه قشنگه گریه صحنه ی دل تنگه گریه کن عزیزم خودتو خالی کن
امتیاز تو به پست: 4 5
پاسخ:
آره یادت میاد.
آقای شکوهی رو؟
شنبه 10 آبان 1393 ساعت 07:34 ب.ظ
اقاممنون خیلی ساده توضیح داده بودی این بحثوگیرداشتم برام راحت شد درساوتمرینای دیگرم بگی خیلی ممنون میشم دستون دردنکنه
امتیاز تو به پست: 4 4
پاسخ:
خواهش می کنم علی کلاس ششمی.
من نمیدونم کدوم درسا و تمرینا رو بزارم.
اگر تو برام بفرستی که چه چیزی بزارم، برات می زارم.
لازم است فقط اسم دروس و تمرین هایی که مشکل داری را بگویی.
شنبه 20 دی 1393 ساعت 12:06 ق.ظ
خوب نیست . بهتر بود درباره ضرب هم مطلب میگذاشتید
امتیاز تو به پست: 6 5
دوشنبه 29 دی 1393 ساعت 11:11 ب.ظ
سلام سوالات بیشتری بگذارید
ممنؤووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
امتیاز تو به پست: 3 4
پاسخ:
باشه. حتما.
چهارشنبه 22 بهمن 1393 ساعت 04:39 ب.ظ
من در همه ی درس ها زرنگم اما ریاضی تنبل اما ریاضی رو بیشتر دوست دارم و پایه ی ششم هستم
امتیاز تو به پست: 5 3
پاسخ:
آفرین مبین که زرنگ هستی. امیدوارم همیشه موفق باشی.
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
 
پروفایل من
من علی هستم. 14 سال دارم و سه سال است که این وبلاگ را درست کردم. دوّم راهنمایی میرم. از شنا و بدمینتون خوشم میاد. سه روز در هفته شنا میرم. گیتار می زنم. گیتار دارم. عاشق نویسندگیم. دو سه تا شعر گفتم و چند جلد کتابم نوشتم که می خوام بدم واسه چاپ. این چند تا شعری که گفتم و گذاشتم تو وب. عاشق تفریح و گشت و اینجور چیزام. وبگردی و گشتن تو نت رو هم دوست دارم. بیشتر روز سرم تو گوشی و اینترنت و پی اس 3 ( پلی استیشن 3) هست. عاشق کتاب های ترسناکم. بیشتر آر ال استاین می خونم با دلتورا. امّا رمان های عاشقانه هم دارم. فیلم های پلیسی و ماجراجویی و از این قبیل رو دوست دارم امّا تخیّلی رو بیشتر. آهنگ های پاپ رو دوست دارم. امّا با آهنگ های سنّتی هم حال میکنم. و در آخر کلا باحال، شیطون و ساده ام.
مطالب وب
سایت ها